loading

Show info

Published 29 kwietnia 2022

Przeciwdziałanie przemocy wobec słupskich dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo!

W 2022 roku na terenie miasta Słupsk będziemy prowadzili szkolenia dla rodziców, nauczycieli i pracowników służb z zakresu rozpoznawania przemocy doznawanej przez dziecko, a dla młodzieży będziemy prowadzili zajęcia edukacyjne w tym samym zakresie. Więcej informacji tutaj.

 

Fundacje