loading

Show info

Published 16 maja 2022

Aktywizacja Seniorów

Szanowni Państwo!

W 2022 roku będziemy realizowali projekt aktywizacji seniorów na terenie województwa pomorskiego i kujawsko pomorskiego, w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Będziemy prowadzili działania prawno-psychologiczne, więcej informacji tutaj.

Fundacje