loading

Show info

Published 14 marca 2023

Zapytanie Ofertowe na zakup bonów!

W związku z realizacją projektu pomocy postpenitencjarnej – Pomorskie Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej w Bydgoszczy i Gdańsku, niniejszym publikujemy zapytanie ofertowe na zakup bonów żywnościowych i towarowych w latach 2023-2025.

Termin składania ofert upływa 21 marca 2023 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Paweł Joźwiak