loading

Show info

FUNDACJE POMOCY PRAWNO – PSYCHOLOGICZNEJ

OGŁOSZENIA

rok 2023

OGŁOSZENIE nr 1/2023 – publikacja zapytania ofertowego

14 marca 2023 roku

Szanowni Państwo!

Niniejszym zachęcamy do zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym na zakup bonów żywnościowych i towarowych dla Beneficjentów projektu pomocy postpenitencjarnej realizowanego w Bydgoszczy i Gdańsku.

zapytanie

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
21 marca 2023 roku

Szanowni Państwo!

Niniejszym publikujemy wyniki zapytania ofertowego na zakup bonów żywnościowych i towarowych na lata 2023-2025.

wyniki

OGŁOSZENIE nr 2/2023 – publikacja zapytania ofertowego

24 maja 2023 roku

Szanowni Państwo!

Niniejszym zachęcamy do zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym na zakup bonów żywnościowych i towarowych dla Beneficjentów projektu pomocy postpenitencjarnej realizowanego we Włocławku, Opolu i Wrocławiu.

zapytanie

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
31 maja 2023 roku

Szanowni Państwo!

Niniejszym publikujemy wyniki zapytania ofertowego na zakup bonów żywnościowych i towarowych na lata 2023-2025.

wyniki

rok 2022

OGŁOSZENIE nr 1/2022 – publikacja zapytania ofertowego

12 kwietnia 2022 roku

Szanowni Państwo!

Niniejszym zachęcamy do zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym na zakup bonów żywnościowych i towarowych dla Beneficjentów projektu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem realizowanego w Słupsku, Lęborku, Bytowie, Miastku, Chojnicach i Człuchowie.

zapytanie

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
21 kwietnia 2022 roku

Szanowni Państwo!

Niniejszym publikujemy wyniki zapytania ofertowego na zakup bonów żywnościowych i towarowych na lata 2022-2025.

wyniki

OGŁOSZENIE nr 2/2022 – poszukujemy współpracowników do NPP i NPO

10 sierpnia 2022 roku

Poszukujemy:

 • RADCÓW PRAWNYCH i ADWOKATÓW
 • APLIKANTÓW RADCOWSKICH i ADWOKACKICH
 • DORADCÓW OBYWATELSKICH – posiadających wymagane ustawą szkolenie z zakresu poradnictwa obywatelskiego
 • MEDIATORÓW

Opis stanowiska:

Pełnienie dyżurów w wybranych punktach w Polsce i udzielanie świadczeń zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Warunki współpracy:

 1. miejsce pracy: lokalizacje punktów ustala powiat
 2. czas pracy: 1-5 dni w tygodniu (pon.-pt.), 4 godz. dziennie, w całym 2023r.
 3. wynagrodzenie: 4.200,00 zł brutto miesięcznie za dyżur w pełnym czasie, za 1 dzień dyżurów tygodniowo 840,00 zł brutto
 4. forma współpracy: działalność gospodarcza albo umowa zlecenia dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej
 5. zakres obowiązków:
  • osobista obecność w punkcie uzgodnionych terminach;
  • udzielanie nieodpłatnych świadczeń zgodnie z ustawą – pomocy prawnej, doradztwa obywatelskiego albo mediacji;
  • dysponowanie w czasie dyżuru własnym laptopem;
  • dokumentowanie pracy w postaci wypełniania “kart pomocy” w programie Min. Sprawiedliwości;
  • przekazywanie dokumentacji (oświadczenia klientów) do samorządu lokalnego.

Oferujemy:

 • wsparcie administracyjno finansowe (pomoc koordynatora i księgowej);
 • oprogramowanie do zautomatyzowanego dokumentowania pracy;
 • wyposażone pomieszczenie do udzielania świadczeń (umeblowanie, materiały papiernicze, drukarka/skaner, dostęp do internetu);
 • umawianie wizyt (w systemie informatycznym);
 • płynne, comiesięczne regulowanie należności finansowych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz na naszej stroni:

www.fundacje.net/zglosie/

Zgłoszenia w edycji I na rok 2023 przyjmujemy do 15 listopada 2022 roku.

Dodatkowe informacje:

 • mec. Marta Pietkun – tel. 691 740 001
 • mec. Paweł Jóźwiak – tel. 603 641 868
 • e-mail: zarzad@fundacje.net

OGŁOSZENIE nr 3/2022 – publikacja zapytania ofertowego

22 września 2022 roku

Szanowni Państwo!

Niniejszym zachęcamy do zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym na usługę ewaluacji naszego projektu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem realizowanego w Słupsku, Lęborku, Bytowie, Miastku, Chojnicach i Człuchowie.

zapytanie

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
20 października 2022

Postępowanie zostało unieważnione.

Na zapytanie ofertowe wpłynęla 1 oferta z ceną, która przekraczała możliwości finansowe Zamawiajacego.

Gdańska Fundacja Pomocy Prawno - Psychologicznej

© 2021