loading

Show info

FUNDACJE POMOCY PRAWNO – PSYCHOLOGICZNEJ

SŁUPSK

Nasze działania:

SŁUPSK, ALEJA JANA PAWŁA II 1, piętro 6, lok. 633 i 635

Osoba do kontaktu – Aleksandra Duszak,
lokal czynny w poniedziałki od 13.00 do 20.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00 a w soboty od 9.00 do 13.00
tel. 601 081 865, e-mail: slupsk@fundacje.net

Miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, w województwie pomorskim, siedziba władz powiatu słupskiego oraz gminy Słupsk. Leży na Pobrzeżu Koszalińskim, nad Słupią, przy trasie szybkiego ruchu S6, dawna siedziba książąt pomorskich. W latach 1975‒1998 Słupsk był siedzibą władz administracyjnych województwa słupskiego. Jest członkiem Związku Miast Polskich. Według danych GUS z 30 czerwca 2021 r., Słupsk liczył 89 180 mieszkańców i był pod względem liczby ludności trzecim (po Gdańsku oraz Gdyni) miastem w województwie pomorskim, a także 42. spośród najludniejszych miast w Polsce. Historycznie związany jest z Pomorzem Zachodnim. Patronem miasta jest bł. Bronisław Kostkowski.

Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z roku 1013. Prawa miejskie Słupsk otrzymał 20 sierpnia 1265 roku z rąk księcia gdańskiego Świętopełka II, przywilej został ponowiony 9 września 1310 roku przez margrabiego brandenburskiego Waldemara. Po usamodzielnieniu się Pomorza Zachodniego stał się jedną z siedzib książęcych; w granicach państwa Gryfitów pozostał aż do jego rozbioru w czasie wojny trzydziestoletniej, gdy przeszło pod kontrolę Brandenburgii-Prus i jej państw-sukcesorów. Jeden z większych ośrodków przemysłowych pruskiej prowincji Pomorze. Od 1945 roku w granicach Polski.

Współcześnie Słupsk jest ośrodkiem usługowo-przemysłowym o znaczeniu ponadregionalnym, a także węzłem komunikacyjnym położonym na przecięciu dwóch dróg krajowych i dwóch linii kolejowych. Miasto skupia funkcje administracyjne i aktywność społeczno-gospodarczą w północno-zachodniej części województwa pomorskiego.

Źródło: wikipedia

Gdańska Fundacja Pomocy Prawno - Psychologicznej

© 2021