loading

Show info

FUNDACJE POMOCY PRAWNO – PSYCHOLOGICZNEJ

Społeczna Kancelaria Prawna
w Gdańsku i Bydgoszczy

Kujawsko – Pomorska Społeczna Kancelaria Prawna to projekt zespołu radców prawnych i adwokatów z terenu Trójmiasta i Bydgoszczy, który od powstania Fundacji (od maja 2020 roku) prowadzi bezpłatne doradztwo na rzecz osób doświadczających wykluczenia społecznego z różnych powodów. Naszym podopiecznym oferujemy pomoc dużo szerszą niż wynikająca z realizowanych projektów.

Program zakłada udzielanie pomocy prawnej osobom potrzebującym, którzy nie mogą z różnych powodów skorzystać z pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej czy też pomocy w ramach innych projektów – naszych albo realizowanych przez inne organizacje pozarządowe. Zgodnie z założeniami projektów postpenitencjarnych, z pomocy prawnej Beneficjenci mogą korzystać tylko przez okres 3 miesięcy od daty opuszczenia zakładu karnego lub aresztu. Nasi prawnicy w ramach SKP udzielają tej pomocy przez dłuższy okres – w zależności od potrzeb konkretnego Beneficjenta, aż do załatwienia jego spraw prawnych. Kolejna grupa odbiorców to osoby, które nie kwalifikują się do pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, albo których pomoc wybiega poza ramy – np. sporządzenie pisma procesowego w trakcie postępowania sądowego.

W 2020 roku z naszej pomocy skorzystało łącznie 129 osób, a łączna liczba godzin wsparcia przez radców prawnych i adwokatów wyniosła 377. W 2021 roku z naszej pomocy skorzystało 115 osób, a łączna liczba godzin wyniosła 428. W pierwszym kwartale 2022 roku udzieliliśmy pomocy 39 osobom a łączna liczba godzin wyniosła 179.

Opiekunem Projektu jest Pani Marta Pietkun, e-mail: mp@fundacje.net, tel. 691 740 001

Gdańska Fundacja Pomocy Prawno - Psychologicznej

© 2021