loading

Show info

Pomoc przez Sport – Fundacja Sportowe Perspektywy

Fundacja Sportowe Perspektywy powstała w 2020 roku. Początkowo funkcjonowała pod nazwą Gdyńska Fundacja Pomocy Prawno-Psychologicznej, a w jej ramach niesiona była pomoc osobom wykluczonym społecznie (ze szczególnym uwzględnieniem osób pokrzywdzonych przestępstwem). Od pewnego czasu Fundacja realizuje ten sam cel, czyli szeroko pojętą pomoc osobom pokrzywdzonym i potrzebującym, ale tym razem robi to poprzez sport, organizację zawodów sportowych, aktywizację sportową dzieci, dorosłych, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Wierzymy, że propagowanie sportu i aktywnego stylu życia przekłada się na dobrostan zdrowotny (zarówno fizyczny, jak i emocjonalny) naszych podopiecznych.

 

Dzięki wieloletniej pracy nasza kadra nawiązała wiele wartościowych kontaktów i relacji z licznymi podmiotami z obszaru województwa pomorskiego, z którymi podejmowaliśmy i podejmujemy współpracę w obszarze naszego działania. Nasza baza kontaktów obejmuje nie tylko liczne podmioty publiczne, ale także organizacje pozarządowe (NGO) i osoby prywatne (lokalne autorytety, urzędnicy, działacze społeczni, kulturowi i sportowi, specjaliści z wąskich dziedzin sportu, dietetyki). Wszystko to wpływa na jakość świadczonych przez nas usług i wysoki poziom merytoryczny pomocy oferowanej naszym podopiecznym. Dzięki znajomości specyfiki lokalnej (w tym lokalizacji oraz dostępności różnych obiektów sportowych, form pomocy dostępnej na obszarze naszego działania, znajomość podstawowych problemów społecznych) świadczymy pomoc ukierunkowaną na konkretne, efektywne działania, wiemy także w jaki sposób docierać do osób potrzebujących pomocy. W naszej bazie kontaktów znajdują się także liczne obiekty sportowe, gabinety dietetyczne, firmy fizjoterapeutyczne oraz gabinety psychologii sportowej z terenu całego szeroko rozumianego Trójmiasta (Gdynia, Sopot, Gdańsk, Rumia, Reda, Wejherowo), ale również z terenu Gminy Puck, Kościerzyny, Malborka, Kwidzyna i Tczewa.

 1. wspieranie, rozwój oraz promocja sportu i kultury fizycznej;
 2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej;
 3. upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 4. propagowanie i promocja sportu oraz aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Polski;
 5. rozwój i budowa infrastruktury sportowej oraz bazy rekreacyjno – sportowej;
 6. udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się̨ z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź́ doznających wykluczenia społecznego;
 7. działalność́ wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji;
 8. promocja klubów i organizacji sportowych;
 9. promocja młodych zawodników;
 10. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 11. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 12. aktywizacja obywateli w sprawach publicznych;
 13. podejmowanie działań́ sportowych, turystycznych, kulturalnych i edukacyjnych na rzecz grup społecznych dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności takim jak:
  • pokrzywdzonym przestępstwem, ich rodzinom i świadkom tych przestępstw,
  • osobom pozbawionym wolności w jednostkach penitencjarnych albo opuszczającym takie jednostki penitencjarne i ich rodzinom,
  • osobom dotkniętym klęskami, w tym żywiołowymi, wojennym, humanitarnymi,
  • niepełnosprawnym;
  • bezrobotnym;
  • bezdomnym;
  • cudzoziemcom;
  • osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i domy dziecka;
  • seniorom;
  • pacjenci placówek medycznych doświadczający błędów i zaniedbań́ służby medycznej,
  • pracowników doznających dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy;
  • osoby z zaburzeniami stanu zdrowia psychicznego.

Kadra Fundacji „Sportowe Perspektywy” to zgrany zespół ludzi, których cechuje empatia, zaangażowanie, wrażliwość na problemy i potrzeby innych. Ich pasją jest nie tylko sport, ale przede wszystkim pomaganie innym, a główną misją – propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia. Dzięki temu, że swój wolny czas bezinteresownie poświęcają na działanie na rzecz Fundacji, możliwa jest realizacja wielu sportowych przedsięwzięć, kursów i szkoleń dostępnych dla wszystkich naszych podopiecznych, bez względu na ich wiek, czy status materialny. Wśród kadry Fundacji znajdują się nie tylko trenerzy sportów siłowych, ale również:

 1. trenerzy biegania,
 2. trenerzy gimnastyki, parkour oraz freerunning,
 3. trenerzy przygotowania motorycznego,
 4. trenerzy sztuk walki,
 5. dietetycy sportowi,
 6. fizjoterapeuci,
 7. psycholodzy sportowi.

 

Członkowie naszej kadry posiadają wieloletnie doświadczenie, stale dbają także o podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie swojej wiedzy. Dzięki temu proponowane przez nich zajęcia i aktywności, zgodne z najnowszymi trendami, są nie tylko ciekawe i interesujące dla naszych podopiecznych, ale przede wszystkim uwzględniają najnowszą wiedzę merytoryczną i w jak najlepszy i najbardziej efektywny sposób pozwalają dbać o zdrowie fizyczne i emocjonalne.

Fundacja Sportowe Perspektywy
ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk

e-mail: sport@fundacje.net
tel. 609 859 900

Gdańska Fundacja Pomocy Prawno - Psychologicznej

© 2021